AVÍS LEGAL

Aquest portal el seu titular és CHEF REINA S.L. amb NIF B67285361, domicili al carrer Llull nº147 Baixos, 08005 de Barcelona, està constituïda pels llocs webs associat al domini www.latavernadelpoblenou.com.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El disseny del portal i els seus codis fonts, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a CHEF REINA SL i està protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. CHEF REINA SL, és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa. Tota la informació que es rep a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a CHEF REINA S.L., de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Responsabilitat dels continguts

CHEF REINA S.L., no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. CHEF REINA S.L., tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal. CHEF REINA S.L., es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal. CHEF REINA SL, no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques què, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics , materials o sobre dades provocats per l’ús d’aquesta informació. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI- CE, XEF REINA SL, es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. Sense el consentiment escrit de CHEF REINA SL, Seu electrònica D’acord amb el que estableix l’art 7 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, CHEF REINA SL, es responsabilitzarà de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la seva seu electrònica www.latavernadelpoblenou.com

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest portal, serà la llei espanyola.